Archive for September 1st, 2009

ՀԱՅ ՅԵՂԱՓՈԽԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

2009թ. օգոստոսի 31-ին պաշտոնապես հրապարակվեց Հայաստանի Հանրա¬պե-տության եւ Թուրքիայի Հանրապետության միջեւ հարաբերություն¬ների զարգաց¬մանն ուղղված փաստաթղթերի փաթեթը: Հայաստանն ու հայությունը մտան մի նոր շրջափուլ, որը հղի է բազմաթիվ վտանգներով: Այս մասին էր ահազանգում ՀՅ Դաշնակցությունը, երբ քաղաքական այս գործընթացի հենց սկզբից պարբերաբար արտահայտում էր իր սկզբունքային հետեւյալ դիրքորոշումները. ա. Իբրեւ հարեւան պետություններ` Հայաստանն ու Թուրքիան ի […]

Posted by admin on September 1st, 2009

ՅԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹԻՒՆ` ՍՈՑԻԱԼ ԴԵՄՈԿՐԱՏ ՀՆՉԱԿԵԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹԵԱՆ

Օգոստոս 31-ին հրապարակուեցան Հայաստանի եւ Թուրքիոյ միջեւ երկու արձանագրութիւններ` յարաբերութիւններու զարգացման եւ դիւանագիտական յարաբերութիւններու հաստատման շուրջ: Այդ փաստաթուղթերու լուրջ ուսումնասիրութիւնը կու գայ ցոյց տալու, որ սկսած է Հայաստանին միակողմանի զիջումներ եւ ամբողջական անձնատուութիւն պարտադրելու անթաքոյց գործընթացը:

Posted by admin on September 1st, 2009