Archive for January 27th, 2010

Հիմնաւորում փնտռելով

ԱԲՕ ՊՈՂԻԿԵԱՆ
Հայ-թրքական արձանագրութիւնները կը վաւերացուին միայն ու միայն մեր պայմաններով, նախապայմաններով եւ օրակարգով: Այսպէս կարելի է բանաձեւել թրքական դիրքորոշման էութիւնը:
Նախքան արձանագրութիւնները վաւերացնելը՝
Հայաստանը թող զիջի Ղարաբաղը.
Հայաստանը թող մոռնայ Ցեղասպանութիւնը եւ անոր հետ կապուած պատմական, քաղաքական բոլոր հարցերը, պահանջներն ու իրաւունքները:
Հայաստանի Սահմանադրական դատարանը ինչո՞ւ կը խառնէք այս գործընթացին: Ինչո՞ւ ընդհանրապէս դուք ձեզ իրաւունք կու տաք մտածելու այլընտրանքներու, [...]

Posted by admin on January 27th, 2010